top of page
dilite_logo_vector_CMYK__300dpi-03.png

DiLite

Popoln sistem za nadzor manjših digitalnih tiskarn

GO with a digital flow

IMG_20230831_132343_edited.jpg
IMG_20220613_113955_edited.jpg

DiLite je celovita programska rešitev, zasnovana za optimalno spremljanje poslovanja manjših digitalnih tiskarn. Naš sistem ponuja popolno dokumentacijo od začetka do konca, kar omogoča učinkovito upravljanje vašega podjetja.

Z DiLite lahko enostavno ustvarite in spremljate ponudbe, oblikujete proizvodne in delovne naloge, naročate potrebne materiale ter izdajate dobavnice. Sistem vam omogoča natančno spremljanje proizvodnega toka in sledenje vsakemu delovnemu nalogu skozi celoten proces proizvodnje.

Zasnovan posebej za potrebe malih in srednje velikih digitalnih tiskarn, DiLite izboljšuje učinkovitost vašega podjetja ter povečuje preglednost in sledljivost poslovnih procesov. Z našo rešitvijo bo vaše poslovanje bolj organizirano, hitrejše in usmerjeno v doseganje vrhunskih rezultatov.

Printing Machine Ink
IMG_20220613_113856_edited.jpg

Ponudbe

Sistem za izdelavo ponudb vam omogoča izjemno enostavno in učinkovito ustvarjanje ponudb. S pomočjo predhodno pripravljenih predlog lahko hitro generirate nove ponudbe ali pa enostavno kopirate že obstoječe, kar močno olajša postopek. Shranjevanje tipičnih konfiguracij izdelkov pa vam omogoča še hitrejšo pripravo ponudb za vaše stranke.

Vključen je tudi enostaven sistem predkalkulacij, ki vam pomaga določiti stroške in s tem zagotovi realno podlago za določanje cen. Omogoča tudi simulacije ustvarjene razlike v ceni, kar vam pomaga pri prilagajanju ponudb glede na spremembe v stroških ali zahtevah strank.

Po končani pripravi ponudbe lahko s sistemom enostavno pošljete ponudbo stranki, hkrati pa imate na voljo celoten sistem priprave za morebitno proizvodnjo. Z enim klikom lahko ustvarite delovni nalog, ki vključuje vse potrebne informacije, kar omogoča hitro in učinkovito prehajanje od ponudbe do priprave za proizvodnjo. Sistem poskrbi za to, da so vsi koraki v procesu povezani in usklajeni, kar vam prihrani čas in zagotavlja natančnost v vsakem koraku.

Proizvodni in delovni nalogi

Sistem oblikovanja proizvodnih in delovnih nalogov predstavlja izjemno enostavno in intuitivno orodje, ki omogoča hitro in učinkovito pripravo nalogov za proizvodnjo. Ta sistem izstopa zaradi svoje povezanosti s sistemom ponudb, saj omogoča neposredno oblikovanje nalogov iz sistema ponudb ali pa na osnovi predhodno pripravljenih predlog kosovnic in tehnoloških postopkov.

Vnos informacij v sistem je izjemno preprost in razumljiv, hkrati pa je oblikovan tako, da ne zahteva posebnih predznanj. To pomeni, da je hitro učljiv za uporabnike brez tehničnega predznanja, kar olajšuje prehod na digitalizacijo proizvodnje.

Sistem je povezan s sistemom DiTrack, ki omogoča sledenje delovnih nalogov skozi celoten proizvodni tok. Uporabniki imajo vpogled v napredek dela, beleženje porabljenega časa in materiala ter celotno sledljivost proizvodnje. S tem se izboljša nadzor nad procesi in omogoča boljše upravljanje virov.

Sistem kot takšen predstavlja idealno digitalno orodje/digitalno rešitev na brezpapirno poslovanje, kar pomeni, da se lahko poslovni procesi izvajajo elektronsko, kar prispeva k boljši organizaciji, manjšemu tveganju napak ter zmanjšanju uporabe fizičnega papirja. Vse to omogoča nemoten prehod na digitalno dobo in pripomore k večji učinkovitosti vaše proizvodnje.

Printing Machine_edited.jpg

Dobavnice, kooperacija, naročila

Sistem za oblikovanje dobavnic in sledenje dokumentacijski poti poenostavlja in optimizira celoten postopek od končanih delovnih nalogov do izdobave izdelkov naročniku.

Enostavno oblikovanje dobavnic je možno direktno iz dokončanih delovnih nalogov, kar pripomore k hitremu in učinkovitemu zaključku celotnega proizvodnega cikla. Poleg tega sistem omogoča tudi razporejanje specifičnih aktivnosti k zunanjim izvajalcem v obliki kooperacijskih nalogov. To prinaša dodatno fleksibilnost in omogoča sodelovanje z različnimi partnerji na enostaven način.

Proces naročanja materiala je zasnovan tako, da je enostaven in pregleden. Sistem omogoča preprosto naročanje potrebnih materialov ter sledenje zalog. Z možnostjo avtomatskega dopolnjevanja zalog ob primanjkljaju se zagotovi nemoten potek proizvodnje, saj so materiali vedno na voljo, ko so potrebni.

Celoten proces, od delovnega naloga do izdobave, se enostavno sledi skozi sistem. To pomeni, da imate ves čas vpogled v dokumentacijsko pot, kar omogoča boljši nadzor nad proizvodnjo, sledljivost naročil in učinkovito upravljanje virov. Naš sistem zagotavlja, da je vsak korak v procesu dokumentiran, kar prispeva k učinkovitemu poslovanju in zadovoljstvu strank.

Prednosti

01.

Enostaven sistem, preprost za uporabo, 

razumljiv

02.

Namensko razvit sistem, ki pokriva specifičnosti branže

03.

Enostavna implementacija, brez posebnih predpriprav

04.

Preprost sistem za popoln nadzor nad poslovanjem podjetja

05.

Idealno orodje za digitalno preobrazbo podjetja

bottom of page