top of page

Razvojni projekt DiPrint

DiPrint je programska rešitev, specifično namenjena spremljanju proizvodnje v digitalni tiskarni srednjega in velikega formata. Gre torej za razvoj spletne, programske rešitve, katero bo mogoče uporabiti za spremljanje delovnega procesa v digitalni tiskarni.

EU_logo_evropski_sklad_za_regionalni_razvoj.jpg
LOGO-MINISTRSTVO-ZA-GOSPODARSKI-RAZVOJ-IN-TEHNOLOGIJO.jpg
Etrust_logo_classic.png

Namen razvoja

Glede na to, da se je branža digitalnega tiska velikih formatov pojavila pred cca 15. leti in je v zelo velikem porastu (največjih razmah pa doživlja zadnjih 5 let), praktičnih in preverjenih celovitih programskih rešitev za spremljanje proizvodnje v tovrstni branži ni. Sploh pa ne specialistično prilagojenih rešitev za mala in srednja podjetja. Večina danes trgu dosegljivih rešitev izvira iz klasične tiskarne, kjer je poslovanje precej drugačno. To pa tudi pomeni, da specifične rešitve, ki izvirajo iz klasične (offset) tiskarne za tovrstno dejavnost niso primerne. In tukaj vidimo priložnost razvoja, kot tudi trženja te programske rešitve.

Programska rešitev DiPrint je zasnovan kot moderna, spletna aplikacija, katero bo podjetje (naročnik) bodisi uporabilo kot svoj centralni informacijski sistem (CIS) ali sistem za podporo in spremljanje proizvodnje (MES). Zasnovana je kot modularni sistem, kateri obsega:

module za izdelavo ponudb in zajem naročil za izdelavo
module za spremljanje proizvodnje (fizično spremljanje delovnih nalogov skozi proizvodni proces)
module za materialno spremljanje proizvodnje
module za spremljanje spletnih naročil v obliki B2B/B2C
mobilni sistem za delo z sistemom preko mobile »app« (sprejem naročil na terenu, potrditev naročila, …)
rešitev za avtomatsko obdelavo poslanih motivov tiska (povezava na sisteme za avtomatično obdelovanje poslanih datotek)
module kalkulacij, ki omogočajo izračun lastnih cen produktov digitalnega tiska velikega formata in primerjavo le-teh z dejanskimi stroški proizvodnje
integrirano rešitev za podatkovne analize, ad-hoc poročanje in prikazovanje uspešnosti poslovanja (BI Sistem) programska rešitev bo temeljila na sodobni programski tehnologiji in bo v celoti pripravljena tako, da bo zagotovila popolno digitalizacijo vseh postopkov v podjetju in bo lahko postala nosilni sistem za digitalizacijo poslovanja podjetja.

Cilji razvoja

Cilj razvoja programskega produkta/rešitve je v tem, da se tržišču ponudi sodobna rešitev, katera bo z uporabo znatno vplivala na:

  • zmanjšanju dejanskega časa proizvodnje racionalnejši izrabi materiala (posledično zmanjševanje odpada) učinkovitejši rabi

  • proizvodnih virov (optimiziranje proizvodnje iz vidika človeških ali strojnih virov, manjši rabi energije) zmanjševanju števila reklamacij

  • kupcev (z izbiro ustreznejših materialov, barv ali uvedbo sistemov za kontrolo kvalitete oddanih motivov ali/in izdelanih produktov)

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

bottom of page