top of page

Postanite DIGITALNA digitalna tiskarna

DiPrint - jedro digitalne transformacije podjetja

IMG_20190411_091922.jpg

Komercialno poslovanje

Komercialno poslovanje v sistemu DiPrint je celovito zasnovano, začenši z izdelavo ponudb, ki vključuje predkalkulacije za natančno določanje stroškov. S sistemom B2B/B2C je omogočen avtomatičen sprejem naročil, poleg tega pa komercialcem omogoča enostaven ročni vnos naročil na osnovi prednastavljenih predlog za oblikovanje delovnih nalogov. Dodatno, DiPrint ponuja serijo pripomočkov, ki pomagajo komercialnim ekipam celovito obvladovati odnose z novimi in obstoječimi kupci, kar prispeva k učinkovitemu in uspešnemu poslovanju.

Priprava proizvodnje - prepress

Moduli za pripravo proizvodnje v sistemu DiPrint so usmerjeni v olajšanje procesa priprave dela, vključno z izdelavo delovnih nalogov, pripravo za proizvodnjo, aktivacijo delovnih nalogov ter dejavnostmi, ki podpirajo pripravo motivov za tisk. S temi funkcionalnostmi sistem omogoča učinkovito upravljanje proizvodnje, pospešuje postopke priprave dela in optimizira izvedbo tiskarskih nalog. Sistem vključuje elemente AI, preko katerega želi pomagati pri samem načrtovanju (planiranju) proizvodnje in anomalijah, ki bi se lahko zgodile v samem procesu proizvodnje. 

Materialno poslovanje

DiPrint vključuje tudi materialno poslovanje, ki se osredotoča na nadzor nad materialnimi zalogami, načrtovanje nabave materiala, optimizacijo materialnih skladišč ter sprotne korekcije stanj zalog s priročnimi inventurami. Ta modul zajema vse ključne aktivnosti, ki prispevajo k učinkovitemu upravljanju materialnih stroškov. S tem podrobnim pristopom k materialnemu poslovanju DiPrint omogoča natančno in učinkovito vodenje materialnih virov v proizvodnem okolju.

Spremljanje/sledenje proizvodnje - DiTrack

Sistem za sledenje proizvodnje v DiTrack zajema celovit dokumentacijski tok delovnega naloga skozi proizvodnjo, ne glede na to, ali je v papirni ali brezpapirni obliki. Beleži vse aktivnosti, povezane z proizvodnjo, in vsebuje ključne elemente industrije 4.0. S sposobnostjo zajema informacij iz strojev, IoT naprav ter uporabo senzorike omogoča popoln nadzor nad proizvodnim tokom. DiTrack omogoča celovito kontrolo nad materialno porabo in porabo delovnega časa v vseh fazah proizvodnje.

Pakiranje 

Moduli za pakiranje v sistemu DiPrint nudijo učinkovito podporo pri vseh načinih pakiranja, bodisi v obliki "white labeled" pakiranj ali brandiranih pakiranj. Zmožnost vnosa razdelilnikov za pakiranje in optimizacija samih procesov pakiranja omogočata sistematično izvajanje in natančno obvladovanje različnih oblik pakiranja, kar prispeva k učinkovitemu in prilagodljivemu upravljanju končnih izdelkov.

Dostava

Dostava izdelkov in celovito spremljanje odpreme v sistemu DiPrint, vključno z elektronskim potrjevanjem dobavnic na terenu, zagotavlja učinkovit zaključek proizvodnega procesa. Ta funkcionalnost ne le omogoča natančno sledenje vsaki pošiljki, temveč tudi služi kot osnova za izvajanje fakturiranja dokončanih proizvodnih nalogov. Z integriranim procesom dostave, DiPrint zagotavlja transparentnost in nadzor nad celotnim tokom od proizvodnje do dostave.

Montaža

Sistem DiPrint zagotavlja celovito podporo montaži na terenu z beleženjem vseh aktivnosti dela na terenu. Vključuje tudi oblikovanje montažnih nalogov ter spremljanje izvedbe le-teh. Ta funkcionalnost omogoča natančno sledenje postopkom montaže, povečuje učinkovitost dela na terenu ter prispeva k celovitemu upravljanju montažnih procesov v okviru sistema.

Pred/Po kalkulacije

Sistem DiPrint vključuje serijo modulov, ki omogočajo celovit pregled nad stroški poslovanja v vsaki fazi. Ti moduli prav tako omogočajo natančno oceno učinkovitosti vsakega naročila, prikazujejo razliko med pričakovano in dejansko ustvarjeno razliko v ceni. S tem sistem omogoča naročnikom natančen vpogled in nadzor nad finančnimi vidiki vsakega posameznega projekta v proizvodnji.

IMG_20190411_091922.jpg

Prednosti

  1. Celovitost in Namenskost: Sistem je zasnovan kot celovita rešitev, posebej prilagojena potrebam digitalnih tiskarn. Nudi namensko razvit softver, ki celovito podpira vse ključne vidike poslovanja v tej panogi.

  2. Enostavnost Vpeljave in Uporabe: Sistem je preprost za vpeljavo in uporabo, kar omogoča hitro in nemoteno integracijo v obstoječe poslovne procese. Uporabnikom zagotavlja enostavno upravljanje in uporabo brez kompleksnosti.

  3. Digitalizacija in Transformacija: Sistem omogoča digitalizacijo poslovanja s prehodom iz papirnatega v digitalno okolje. Hkrati ponuja možnosti digitalne transformacije, povečuje učinkovitost ter optimizira poslovne procese.

  4. Povečanje Učinkovitosti: Sistem ne le poenostavlja operativne naloge, temveč tudi izboljšuje učinkovitost s pametnimi funkcionalnostmi, ki omogočajo optimalno izkoriščanje virov in povečujejo produktivnost

bottom of page